Đại Hội Hội Khoa học công nghệ chè Việt nam lần thứ II nhiệm kỳ 2014-2019
 Đại Hội Hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam lần thứ II
nhiệm kỳ 2014- 2019
Thực hiện nghị quyết Ban chấp hành hội Khoa học công nghệ chè Việt nam khóa I, ngày 26 tháng 10 năm 2014 về tổ chức đại hội hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam. Sau khi đã báo cáo gửi Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Nội vụ
Ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại Viện Khoa học Nông lâm nghiệp miền núi Phía bắc (Phú Hộ, Tx Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Đại hội hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2014-2019  
Đại hội có sự tham gia của 10 hội viên tập thể, 105 hội viên cá nhân là các nhà khoa học đại biểu đại diện cho các cán bộ khoa học và quản lý chuyên ngành cây chè của các Viện, hội viên tập thể; khách mời dự Đại hội có GS VS Đặng Vũ Minh chủ tịch Đoàn Ủy ban trung ương Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam; Giám đốc một số Sở KHCN và Sở NN-PTNT của một số tỉnh, đại biểu của Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư Quốc gia, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Đại học nông lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Hùng vương, Tổng Công ty chè Việt Nam, Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ., các trường Đại học và các cơ sở sản xuất chè trong cả nước;
Đại hội đã thống nhất:
- Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm ký I (2009-2014) và Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2014-2019
- Bầu Ban chấp hành Hội KH-CN Chè Việt Nam nhiệm kỳ II (2014-2019) gồm 17 người, Ban kiểm tra của  Hội gồm 5 thành viên.
- Ban Chấp hành đã bầu 5 người vào Ban Thường trực và bầu Chủ tịch Hội là: TS Đỗ Văn Ngọc và 03 phó chủ tịch Hội   
- Đại hội Hội KH&CN Chè Việt Nam khóa II đã suy tôn GS TS Nguyễn Ngọc Kính Là chủ tịch Danh dự của Hội.
 - Giao cho Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam khóa II tiếp thu hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội, triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
- Mong các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động của Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và có hiệu quả thiết thực.