PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM KHÓA II Nhiệm kỳ 2014-2016
PHÂN CÔNG  BAN CHẤP HÀNH
HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CHÈ VIỆT NAM  KHÓA II
Nhiệm kỳ 2014-2016
 (Nghị quyết Hội nghị BCH hội lần 2 ngày 27-1-2015)
STT
 HỌ VÀ TÊN 
  NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ 
  CHỨC VỤ HỘI     nhiệm kỳ II
1
TS Đỗ Văn Ngọc
 Điều hành mọi hoạt động của hội
 
Chủ tịch
2
TS Phạm  S
 Điều hành các hoạt động phía Nam, các mối quan hệ với các địa phương
phó Chủ tịch
3
PGSTS Lê Tất Khương
Trưởng ban thông tin và đào tạo,
các hoạt động về thông tin, đào tạo, dự các cuộc họp do liên hiệp hội triệu tập
 phó Chủ tịch
-Trưởng ban thông tin và đào tạo
4
TS Đặng Văn Thư
kiêm chánh văn phòng hội , trưởng ban hành chính và PT hội viên
PCT-TTK
 
-chánh văn phòng hội ,
-Trưởng ban hành chính và PT hội viên
5
TS Lê Văn Đức
các hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý về khoa học công nghệ, phát triển chè bền vững, các văn bản quản lý về kỹ thuật, tiêu chuẩn sx chè
UVTV
6
TS Nguyễn Văn Toàn
các hoạt động về nghiên cứu, chuyển giao tiển bộ kỹ thuật  phát triển chè bền vững
UV
7
TS Nguyễn Hữu La
công tác nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu chè , trưởng ban khoa học và hợp tác quốc tế
UV
Trưởng ban khoa học và hợp tác quốc tế
8
PGSTS Trịnh Văn Loan
công tác nghiên cứu về chề biến sản phẩm chè
 
UV
9
NguyễN Văn Niệm
công tác nghiên cứu về giống và kỹ thuật trồng trọt  -phó ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
UV
- Phó ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
10
TS Nguyễn Thái Thắng
các hoạt động chuyển giao TBKT
Trưởng ban chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ
 UV
Trưởng ban chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ
11
TS Nguyễn Đình Vinh
 các hoạt động về thông tin và đào tạo, phó ban thông tin và đào tạo
UV
Phó ban thông tin và đào tạo
12
Ths Nguyễn Thị Ngà
các hoạt động về chuyển giao TBKT  tại Thái nguyên
UV
13
 TS Trần Văn Khởi 
các hoạt động khuyến nông,chuyển giao kỹ thuật  sản xuất chè bền vững , phó ban chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ
 
UV
Phó ban chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ
 
14
PGSTS Nguyễn Viết Hưng
các hoạt động về thông tin và đào tạo, phó ban thông tin và đào tạo
UV
 Phó ban thông tin và đào tạo
 
 
15
Nguyễn xuân Trường
các hoạt động về phát triển công nghệ chế biến chè, phó ban khoa học và hợp tác quốc tế
UV
- Phó ban khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
16
Ths Chu Thúc Đạt
các hoạt động nghiên cứu liên ngành , địa phương
UV
17
TS Nguyễn Hữu Tài
, các nghiên cứu về tổ chức quản lý sản xuất,các hoạt động về thị trường trong và ngoài nước
UV
                                                            
                                                                                 
  
 
 
 
DANH SÁCH  BAN KIỂM TRA
HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM  KHÓA II
 
STT
 HỌ VÀ TÊN 
  CHỨC VỤ , CƠ QUAN CÔNG TÁC
  CHỨC VỤ HỘI
1
TS Nguyễn Văn Thiệp
Viên KHKTNLNMNPB
 
 Trưởng ban
2
 TS Nguyễn Đình chính
 Học Viện NN Hà Nội
Phó Trưởng ban
3
Vũ Hữu Hào
TCTy chè Việt Nam
 
UV
4
TS Dương Trung Dũng
Đại học NLTN
 
U V
5
 Nguyễn Ngọc Bình
Viên KHKTNLNMNPB
U V
 
                                                                             
 
 
 
 
 
Print  
Tin mới nhất

Các tin khác