NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM Nhiệm kỳ 2009-2014
 Thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-BNV ngày 12/11/2009 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2009 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ đã tiến hành Đại hội đại biểu thành lập Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt nam.
      Tham dự Đại hội có 85 đại biểu đại diện cho các cán bộ khoa học và quản lý chuyên ngành chè của các Viện, Trường và các vùng sản xuất chè trong cả nước, Giám đốc một số Sở KHCN và Sở NN&PTNT của một số tỉnh, đại biểu của Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Tổng Công ty chè Việt Nam, Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ.
      Sau khi nghe Ban vận động thành lập Hội KH&CN Chè Việt Nam báo cáo về quá trình làm việc với Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ về việc xin thành lập Hội, Điều lệ của Hội (đã được Bộ Nội vụ phê duyệt), Phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2009-2014 và vấn đề nhân sự của Hội, Các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội như sau:
1.     Nhất trí thông qua Điều lệ Hội Khoa học - Công nghệ chè VN (đã được Bộ Nội vụ phê duyệt).
2.     Nhất trí thông qua Phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2009-2014.
3.     Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội KH-CN Chè Việt Nam nhiệm kỳ I (2009-2014) gồm 15 người, Ban kiểm tra của Hội gồm 5 thành viên, (có danh sách kèm theo)
4.     Ban Chấp hành đã bầu 5 người vào Ban Thường trực và bầu Chủ tịch Hội là GS.TS Nguyễn Ngọc Kính, Hai Phó Chủ tịch Hội là: TS Đỗ Văn Ngọc và TS Phạm S.
     5. Thường trực Ban chấp hành Hội KH&CN Chè Việt Nam đã suy tôn PGS Đỗ Ngọc Quỹ là hội viên danh dự của Hội
6.     Đại hội giao cho Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam khoá I (2009-2014) hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội, triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
7.     Đại hội mong các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động của Hội Khoa học - Công nghệ Chè Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và có hiệu quả thiết thực. Đại hội mong muốn toàn thể hội viên phát huy cao độ nhiệt tình và khả năng của mình, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển ngành sản xuất chè Việt Nam
                                                                                                                                                   T/M Chủ tịch đoàn Đại hội
                                                                                                                                                    GS. TS Nguyễn Ngọc Kính
Print  
Tin mới nhất

Các tin khác