HỘI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHÈ VIỆT NAM KHAI TRƯƠNG TRANG WEBSITE
  Ngày 24 tháng 7 năm 2010, hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam tiến hành lễ khai trương trang website của hội. Tham dự buổi lễ có các đại biểu:
GS.TS Nguyễn Ngọc Kính - Chủ tịch
TS Đỗ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch
PGS.TS Lê Tất Khương - Ủy viên thường vụ
TS Lê Văn Đức - Ủy viên thường vụ
Cùng các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển chè, viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
Trang website của Hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam là địa chỉ thông tin hoạt động Nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT về chè, các đề xuất đề tài dự án và tình hình đào tạo, dịch thuật, tình hình nghiên cứu sản xuất chè trong và ngoài nước. Trang website của hội cũng là nơi kết nối giao lưu để mở rộng thành viên hội Khoa học Công nghệ chè Việt Nam.
Ảnh lễ khai trương
Thẩm định giống chè mới


Print