Phiên họp thường kỳ của Hội
 Ngày 29 tháng 9 năm 2012,tại Hà nội, BCH Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam đã tiến hành  phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trị của GSTS Nguyễn Ngọc Kính chủ tịch hội.Hội nghị có sự tham gia của các UVBCH Hội, ban Kiểm tra của Hội. Sau khi nghe báo cáo công tác 9 tháng năm 2012, báo cáo về tài chính, báo cáo của Ban kiểm tra, BCH đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:
            1. Thống nhất đánh giá kết quả công tác đến tháng 9 năm 2012: Hội đã tích cực tham gia các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); thường xuyên tư vấn cho các đề cương, báo cáo đề tài, dự án, luận án (ThS, TS) về chè; chủ động giúp liên hệ cho các đoàn ra, đoàn vào tham quan và hợp tác nghiên cứu chè; tham gia viết bài và sưu tầm tư liệu đưa tin lên trang website của Hội. Tuy nhiên Hội cũng đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động Hội, cụ thể như nhiệm vụ phát triển hội viên tập thể còn chậm, thông tin trên website còn ít.  
            2. Đề xuất kết nạp 5 hội viên tập thể gồm: Trung tâm NC và PT chè (Viện KHKT nông lâm nghiệp MNPB); Trung tâm NC và PT vùng (Bộ KHCN); Công ty cổ phần thương mại Việt phát; Bộ môn cây công nghiệp (Đại học nông nghiệp Hà Nội); Khoa trồng trọt (Đại học Nông lâm Thái Nguyên);
            3. Phát triển thêm hội viên cá nhân đại diện cho phía Nam, Giao Phó chủ tịch Hội phụ trách Phía Nam trực tiếp liên hệ với các tổ chức, cá nhân tỉnh Lâm Đồng để xuất nhân sự.
            4. Tập hợp danh mục tên và kết quả chính của các luận án ThS, TS về chè:
(đ/c Nguyễn Văn Toàn tập hợp Viện KHKT nông lâm nghiệp MNPB, đ/c Lê Tất Khương tập hợp Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, đ/c Vũ Đình Chính tập hợp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
            5. Đề xuất lại nội dung nghiên cứu chuẩn hóa thuật ngữ chè Việt Nam với Vụ Khoa học công nghệ -  môi trường Bộ NN&PTNT
            6. Chuẩn bị tài liệu tham dự Hội thảo tại Lễ hội chè Lâm Đồng tháng 11 năm 2012 (Đ/c Đỗ Văn Ngọc chủ trì)
            7. Chuẩn bị hội thảo 95 năm công tác nghiên cứu, đào tạo phục vụ sự phát triển chè Việt Nam vào năm 2013. Hội nhất trí 3 nội dung lớn cho Hội thảo là công tác nghiên cứu giống, nghiên cứu canh tác và chế biến, công tác đào tạo.
            8. Hội yêu cầu các đ/c ủy viên BCH hội góp ý bằng văn bản đối với các tài liệu về tiêu chuẩn cây chè giống và các ý kiến đề xuất khác gửi về địa chỉ ngocvmnpb@yahoo.com.vn .
            9. Giao thường trực Hội Khoa học Công nghệ chè Việt Nam chỉ đạo thc hin ngh quyết   
 
 


Print