Hội Thảo Khoa Học
HỘI THẢO KHOA HỌC
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC GIỐNG CHÈ CÓ NGUỒN GỐC TRUNG DU VÀ CHÈ SHAN PHỤC VỤ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Hội thảo: Kết quả chủ yếu “Nghiên cứu chọn lọc giống chè bản địa (Trung du, Shan) phục vụ phát triển chè các tỉnh Trung du và miền núi phía bắc”
Ngày 20-12 -2014 tại Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi Phía Bắc (xã phú hộ, TX Phú thọ)  Hội khoa học công nghệ chè Việt Nam tổ chức hội thảo, đến dự hội thảo có lãnh đạo sở Nông Nghiêp &PTNT Phú Thọ, sở Nông Nghiêp &PTNT  Thái Nguyên, đại diện
Sở Nông Nghiêp &PTNT Yên Bái, Trường Đại học nông Lâm Thái Nguyên, Viện nghiên cứu phát triển Vùng (Bộ Khoa học công nghệ) các cán bộ khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu &PT chè –Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi Phía Bắc. Đến dự hội Thảo có Giáo sư viện sỹ Đặng Vũ Minh, PGS TS Trần Đức Lương… nhiều nhà khoa học nông nghiệp cùng tới dự.
Hội thảo đã giới thiệu những dòng chè mới chọn lọc có triển vọng, trong đó có hai dòng chè Trung du 14, Trung du 15 được chọn lọc từ nguồn vật liệu của biến chủng chè Trung du (camellia sinensis var macrophilla); 4 dòng chè shan: MC2, TU4, TC4 và Lũng Phìn được chọn lọc từ nguồn vật liệu khởi đầu là biến chủng chè Shan (Camellia sinensis var shan) đó là những dòng chè mới có triển vọng đề nghị công nhận cây đầu dòng, công nhận giống sản xuất thử phục vụ cho phát triển chè tại các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận và đề nghị sớm công nhận các dòng chè để bảo tồn và phát triển chè bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tại vùng chè trung du và miền núi phía bắc; Các đại biểu dự hội thảo cùng tham quan khảo sát các thí nghiệm chọn lọc, khảo nghiệm giống, các thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và các giống mới chè bản địa, tại khu thí nghiệm đồng ruộng tại Trung tâm Nghiên cứu &PT chè.
Print  
Tin mới nhất

Các tin khác