giới thiệu một số giống chè mới
 * Giới thiệu giống PH8 và PH9
Được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống cho sản xuất thử  theo Quyết định số 91 QĐ/TT-CN ngày 10 tháng 4 năm 2009
         
                                   .
- Giống PH8
* Nguồn gốc:
Giống PH8  được chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống chè TRI 777 và Kim Tuyên
*  Đặc điểm chủ yếu của giống chè PH8
Đặc điểm hình thái: thân gỗ nhỡ, phân cành thấp, số cành các cấp nhiều. Lá dày màu xanh đậm, bóng, mép lượn sóng, răng cưa nông đều, thế lá nằm ngang, lá hình trứng, dài lá 8,56cm, rộng 4,0cm, có 7-9 đôi gân lá. Cây sinh trưởng khoẻ, bật mầm sớm, búp nhiều tuyết, khối lượng búp 1 tôm 3 lá 0,95g/búp.
Thành phần sinh hoá và chất lượng sản phẩm: hàm lượng tanin 31,36%, đường khử 2,00%, Catechin tổng số 161,15 mg/g chất khô , chất hoà tan 43,60%, axít amin 2,40%.
Nguyên liệu búp có chất lượng tốt chế biến chè xanh đạt loại khá- tốt điểm thử nếm đạt 16,27- 18,78, có hương thơm đặc trưng , màu nước xanh vàng sánh và bã màu xanh sáng.Khả năng thích ứng rộng chịu hạn và giá lạnh. Dễ giâm cành, tỷ lệ xuất vườn cao.Năng suất: sớm cho năng suất cao (tuổi 2 đã cho năng suất 3,68 tấn/ha đến tuổi 8 đạt tới 17,24 tấn/ha), chịu thâm canh.
- Giống PH9
* Nguồn gốc: Giống PH9  được chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống chè TRI 777 và Kim Tuyên.
* Đặc điểm chủ yếu của giống che PH9
Đặc điểm hình thái: thân gỗ nhỡ, phân cành thấp, số cành các cấp nhiều. Lá dày màu xanh đậm, bóng, mép lượn sóng, răng cưa nông đều, thế lá nằm ngang, lá hình trứng, dài lá 9,38cm, rộng 4,85cm,  có 7-9 đôi gân lá. Cây sinh trưởng khoẻ, bật mầm sớm, búp có tuyết trung bình, trọng lượng búp 1 tôm 3 lá 1,20g/búp.
Thành phần sinh hoá và chất lượng sản phẩm: hàm lượng tanin của giống PH9 đạt 30,54%, đường khử 2,74%, Catechin tổng số 159,95 mg/g chất khô, chất hoà tan 44,39%, axít amin 1,79%.Nguyên liệu búp có chất lượng tốt chế biến chè xanh đạt loại khá, điểm thử nếm đạt 16,60 - 17,12, hương thơm đặc trưng, màu nước xanh vàng sánh và bã màu xanh sáng.Khả năng chịu hạn và giá lạnh tốt. Thích ứng rộng, dễ giâm cành, tỷ lệ xuất vườn cao. Năng suất: sớm cho năng suất cao, tuổi 2 đã cho năng suất 2,88 tấn/ha đến tuổi 8 đạt tới 15,80 tấn/ha, chịu thâm canh.
Print  
Tin mới nhất

Các tin khác