Thống kê cán bộ được đào tạo tiến sĩ về chè ở Việt Nam
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trạm nghiên cứu Nông Lâm nghiệp Phú Thọ (21/6/1918-21/6/2018) qua điều tra thống kê đến nay đã đào tạo được 54 tiến sỹ các chuyên ngành khác nhau, các trường đào tạo khác nhau, thời gian đào tạo tiến sỹ sớm nhất năm 1969, thời gian đào tạo tiến sỹ mới nhất là năm 2017, Đào tạo nước ngoài 10 tiến sỹ trong đó các tiến sỹ được đào tạo tại Gruzia nhiều nhất 8 người, Cộng hòa liên bang Đức 1 người; Thái Lan 1 người; Đào tạo ở trong nước 44 người trong đó tại Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhiều nhất 17 người; sau đó là số tiến sỹ được đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Hà Nội 10 người; số tiến sỹ đào tạo tại trường Đại học bách khoa Hà Nội 7 người; tại trường đaị học Kinh tế quốc dân 5 người; tại trường đại học Nông lâm Thái Nguyên 3 người; tại Viện khí tượng thủy văn 1 người;tại Viện kinh tế Việt Nam 1 người; dưới đây là bảng thống kê họ tên, tên đề tài nghiên cứu, chuyên ngành đào tạo, năm bảo vệ luận án tốt nghiệp và nơi bảo vệ góp phần làm tài liệu lưu trữ tham khảo.
 
 
THỐNG KÊ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐÀO TẠO TS VỀ CHÈ VIỆT NAM
54 TS
STT
Họ và Tên
Tên đề tài nghiên cứu
Chuyên ngành
Năm bảo vệ
Nơi bảo vệ
A
                                                                  Đào tạo ngoài nước : 10 TS
1
NghiêmChung Lân
Cơ giới hóa đồng bộ canh tác và thu hoạch chè
cơ khí
1969
 GRUZIA
2
Trịnh Văn Loan
Nghiên cứu sắc tố trong lá chè và ảnh hưởng của nó đến chất lượng sản phẩm
 Sinh hóa
1972
 GRUZIA
3
Nguyễn Ngọc Kính
Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hình đốn và tưới nước đến sinh trưởng dinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực của cây chè trong điều kiện của Apkhazia ( Gruzia )
Trồng trọt
1973
GZURIA
4
Nguyễn Duy Thịnh
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè đen từ nguyên liệu thu hái từ các giống chè Việt Nam (Shan, Trung du) trồng tại Apkhaazia (Gruzia)
Công nghệ chè
1981
GRUZIA
5
Lê Phạm Trung
Nghiên cứu sự biến đổi thành phần sinh hóa của chè trong quá trình sản xuất chè xanh từ nguyên liệu thu hái từ các giống chè Việt Nam (Shan, Trung du) trồng tại Apkhaazia (Gruzia)
Sinh hóa chè
1981
GRUZIA
6
Nguyễn Minh Nguyệt
Nghiên cứu sinh hóa chè vàng
Sinh hóa Chè
1992
GRUZIA
7
Lê Văn Anh
Nghiên cứu công nghệ héo chè
Công nghệ chè
1992
GRUZIA
8
Nguyễn Văn Tạo
nghiên cứu các thời kỳ và dạng đốn các giống chè chọn lọc trong điều kiện nước cộng hòa tự trị Áp kha Zia
Trồng trọt
1994
GRUZIA
9
Võ Thái Dân
Đánh giá đa dạng di truyền cây chè Việt Nam (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) bằng sử dụng hình thái học, chỉ thị ISSR và SSR.
Khoa học cây trồng
2006
Cộng hòa liên bang Đức
10
Nguyễn Hữu Phong
Hoạt động sinh học của một số loại nấm Chaetomium spp. kiểm soát sâu bệnh hại chè"
 Bảo vệ thực vật
2016
Viện Công nghệ Kinh Mongkut Ladkrabang, Băng Cốc, Thái lan
B
Đào tạo trong nước
II
                             Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt nam :17 TS
1      
Đỗ Văn Ngọc
Nghiên cứu ảnh hường một sô dạng đốn đến sinh tr ưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cây chè Trung du tuổi lớn ở Phú Hộ
Trồng trọt
1992
Viện KHNNVN
2.
Nguyễn Văn Toàn
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển các biến chủng chè ở Phú Hộ và ứng dụng vào chọn tạo giống ở thời kỳ chè con
 Trồng trọt
 1994
 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam
3
Phạm Thị Hợi
Điều tra nghiên cứu một số sâu bệnh chính hại chè ở Bắc Thái và biện pháp phòng trừ.
Bệnh cây và BVTV
1996
Viện KHNN VN
4
Đinh Thị Ngọ
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân xanh phân khoáng đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng chè trên đất đỏ vàng Phú Hộ - Vĩnh Phú
Khoa học đất
1996
Viện KHNN VN
5
Lê Văn Đức
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón, đất đai đến hoạt động của bộ lá và năng suất chè Trung du Phú Thọ
Khoa học đất
1997
Viện KHNN VN
6
Lê Tất Khương
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống chè mới và biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng chè vụ Đông xuân ở Bắc Thái
Khoa học cây trồng
1997
Viện KHNN VN
7
Chu xuân Ái
Chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng khoáng của một số giống chè bằng phương pháp phân tích lá
Khoa học đất
2000
Viện KHNN VN
8
Nguyễn Thái Thắng
Nghiên cứu sử dụng hợp lý thuốc hóa học để phòng trừ rầy xanh và nhện đỏ hại chè vùng trung du bắc bộ
BVTV
2000
Viện KHNNVN
9
Nguyễn Văn Thiệp
Nghiên cứu cơ sở khoa học phòng trừ rầy xanh Empasca flavescens Fabr. và bọ trĩ Physothrips setiventris Bagn. hại chè vùng Phú Thọ
Bệnh cây và BVTV
2000
Viện KHNN VN
10
Nguyễn Thị Nhung
Nghiên cứu nhóm sâu chích hút hại chè và vai trò của thiên địch trong việc hạn chế số lượng của chúng ở vùng phú thọ
BVTV
2002
Viện KHNNVN
11
Nguyễn Thị Ngọc Bình
Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu lá, hom một số giống chè chọn lọc ở Phú Hộ nhằm nâng cao hiệu sử dụng giống
Khoa học cây trồng
2002
Viện KHNN VN
12
Đàm Lý Hoa
Nghiên cứu những đặc điểm, đặc trưng chủ yếu đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống chè mới, làm cơ sở tìm biện pháp nâng cao năng suất chè ở Phú Hộ
Khoa học cây trồng
2003
Viện KHNN VN
13
 Phạm S
Nghiên cứu xác định giống, hoàn thiện quy trình công nghệ nhân và thâm canh giống chè đạt năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng Lâm Đồng
 Kỹ thuật cây trồng
2007
 
14
Đặng Văn Thư
Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp kỹ thuật để mở rộng diện tích một số giống chè có triển vọng ở Việt Nam.
Khoa học cây trồng
2010
Viện KHNN VN
15
Nguyễn Hữu La
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng một số dòng chè Shan Hà Giang chọn lọc
Khoa học cây trồng
2011
Viện KHNN VN
16
Nguyễn Hồng Lam
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển chủ yếu của cây chè Shan và tuyển chọn một số giống có năng suất, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nội tiêu và xuất khẩu.
Di truyền và chọn giống cây trồng
2012
Viện KHNN VN
17
Trần Xuân Hoàng
Nghiên cứu kỹ thuật bón phân, thu hái cho giống chè PH8, PH10 để sản xuất nguyên liệu chế biến chè xanh, chè Oong long tại Phú Thọ
Khoa học cây trồng
2016
Viện KHNN VN
II
Đại học NN Hà Nội   10 TS
1
Phạm Ngọc Dũng
Nghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn trên đất đỏ bazan trồng chè vùng Tây Nguyên và xác định giá trị của các yếu tố gây xói mòn đất theo mô hình Wischeier - Smith
Thủy nông cải tạo đất (Kỹ thuật tài nguyên nước)
1991
ĐH nông nghiệp 1
2
Lê Hữu Ảnh
Đổi mới tổ chức sản xuất -chế biến chè trong các vùng nguyên liệu tập trung ở miền núi - trung du Bắc Bộ
Kinh tế và tổ chức lao động (Kinh tế nông nghiệp)
1996
 ĐHNN
hà nội1
3
Đặng Ngọc Phú
Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế trong các công ty chè vùng Thanh Sơn, Vĩnh Phú
Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá KTQD (Kinh tế nông nghiệp)
1997
ĐH nông nghiệp 1
4
Nguyễn Đình Vinh
Nghiên cứu đặc điểm phân bố của bộ rễ cây chè (Camellia sinensis O.Kuntze) ở miền Bắc Việt Nam
Khoa học cây trồng
 
2003
ĐH nông nghiệp 1
5
Nguyễn Xuân An
Nghiên cứu khả năng nhân giống một số giống chè mới bằng phương pháp giâm cành và ghép tại Gia Lai - Dăk Lăk
Khoa học cây trồng
2006
 
6
Trần Quang Huy
Những giải pháp tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên
Kinh tế nông nghiệp
2010
 
7
Đỗ Thị Thúy Phương
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chè ở tỉnh Thái Nguyên
Kinh tế nông nghiệp
2011
 
8
Phan Thị Thanh Huyền
Đánh giá chất lượng đất đai phục vụ phát triển sản xuất chè ở Thái Nguyên
Quản lý đất đai
2012
 
9
Đàm Thanh Thủy
Nghiên cứu xu hướng biến động lao động, đất nông nghiệp cho sản xuất chè và lúa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
Kinh tế phát triển
2012
 
10
Nguyễn Thị Minh Phương
Đánh giá các giống bố mẹ và con lai phục vụ công tác chọn tạo giống chè chất lượng cao ở VN
Di truyền và chọn giống cây trồng
2012
 
III
                                           Viện khí Tượng thủy văn :1TS
1
Nguyễn Đại Khánh
Đánh giá điều kiện khí hậu Nông nghiệp đối với cây chè tại một số vùng trồng chính ở Việt nam
Khí tượng và khí hậu
2002
Viện khí tượng thủy văn
IV
Viện Kinh tế Việt Nam :1 TS
1
Trần Đức Vui
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý ngành chè Việt Nam
Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa
2008
Viện kinh tế Việt Nam
V
Đại học NL Thái nguyên  3 TS
1
Hoàng Văn Chung
Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng mới chè Shan vùng núi cao tỉnh Bắc Kạn
Khoa học cây trồng
2012
ĐH nông lâm TN
2
Vũ Thị Quí
Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kĩ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên
 Nông học
2013
 Đại học Thái Nguyên
3
Hà Thị Thanh Đoàn
Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu cơ và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn
 Khoa học cây trồng
2014
 ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
VI
Đại học Bách Khoa Hà Nội : 7 TS
1
Đoàn Hùng Tiến
Nghiên cứu công nghệ và sinh hóa trong sản xuất chè đen
Công nghệ chè
1996
ĐHBK Hà Nội
2
Đỗ Văn Chương
Nghiên cứu công nghệ héo chè trong sản xuất đen
Công nghệ chè
 2000
ĐHBK Hà Nội
3
Ngô Xuân Cường
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè xanh đặc sản chất lượng cao
Công nghệ chè
2006
ĐHBK Hà Nội
4
Vũ Hồng Sơn
Nghiên cứu công nghệ khai thác tổ hợp polyphenol từ lá chè xanh Việt Nam và ứng dụng trong sản xuất thực phảm chức năng
Hóa sinh chè
2010
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
5
Đào Việt Hà
Nghiên cứu công nghệ sản xuất chè Phổ nhĩ
Công nghệ chè
2013
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
6
Đặng Thị Thanh Quyên
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè Matcha và ứng dụng trong một số thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
2016
Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch
7
Hoàng Quốc Tuấn
Nghiên cứu sự biến đổi thành phần chất tạo mùi trong chè
Hóa sinh chè
2017
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
VII
Đại học kinh tế quốc dân : 5 TS
1
Nguyễn Kim Phong :. Luận án TS 1992
Đổi mới cơ chế quản lý ngành chè Việt Nam giai đoạn 1991-2015
 Kinh tế quốc dân
1992
Đại học kinh tế quốc dân
2
Nguyễn Kim Trọng:. Luận án TS kinh tế.  ĐH Kinh tế quốc dân 1992
Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ, thuật  ngành chè  giai đoạn 1992-2005
kinh tế và kế hoạch hóa
1992
Đại học kinh tế quốc dân
3
Trần Văn Giá
 
kinh tế và kế hoạch hóa
1993
 
4
Nguyễn Hữu Tài
giao đất cho các hộ công nhân trong các doanh nghiệp chè
(lấy xí nghiệp nông công nghiệp long phú làm ví dụ)
kinh tế và kế hoạch hóa
1993
Đại học kinh tế quốc dân
5
Phạm Thị Lý
Những vấn đề Kinh tế phát triển cây chè ở Thái nguyên
Kinh tế và kế hoach hóa
2000
Đại học kinh tế quốc dân
                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
Người đăng tin
  ThS. Nguyễn Xuân Cường
Print  
Tin mới nhất

Các tin khác