Giới thiệu chung:


Hội Khoa học- Công nghệ Chè Việt Nam là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp của những người làm công tác Khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chế biến và kinh tế sản xuất Chè.
     Tên tiếng Anh của Hội : The Vietnamese Tea Science-Technology Association ( VITESTA)
<